Voorzitter commissie voor bezwaren en klachten

Gemeente Peel en Maas
Kenmerk icon

Vast

Kenmerk icon

WO bachelor, WO master, WO doctor

Kenmerk icon

<24

Kenmerk icon

N.v.t.

Salaris icon

€ 246,61

Zorgt u ervoor dat de feiten op tafel komen?

De gemeente Peel en Maas zoekt voor haar commissie voor bezwaren en klachten een :

 
Voorzitter

 
Wat gaat u doen?
 • U zorgt ervoor dat de feiten op tafel komen en dat er voor duidelijkheid wordt gezorgd over de inhoudelijke en procedurele context van de besluiten;
 • U draagt bij aan het verhelderen van standpunten en argumenten van het bestuursorgaan en de belanghebbende(n);
 • U toetst bestuurlijke besluiten aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.

De commissie
De commissie bestaat uit een voorzitter en vijf leden. Eén van de leden is ook plaatsvervangend voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De stukken voor de hoorzitting worden digitaal aangeboden. Afhankelijk van het aantal bezwaarschriften heeft de commissie gemiddeld tweemaal per maand een hoorzitting op maandagavond. Het streven is per vergadering maximaal drie zaken te behandelen. De data voor de hoorzittingen worden jaarlijks vooruit gepland. Het horen en adviseren gebeurt steeds door een wisselend samengestelde commissie van twee leden en de (plaatsvervangend) voorzitter.

De commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van onder meer de Participatiewet/WMO 2015/Jeugdwet,  Schuldhulpverlening, Omgevingswet, Wegenverkeerswet, de Algemene plaatselijke verordening en de Wet open overheid. Alleen bezwaarschriften op het gebied van belastingen worden niet door de commissie behandeld.

De commissie kan gevraagd worden om te adviseren over ingediende klachten. Klachten gaan bijvoorbeeld over onheuse bejegening of onvoldoende informatieverstrekking van medewerkers van de Gemeente Peel en Maas.

In gesprek
We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven met onze inwoners. Daarom onderzoeken we bij elk bezwaar en bij elke klacht eerst of deze buiten de formele procedure kan worden opgelost. Dat gebeurt al voordat de commissie een rol in het geschil heeft. We vragen echter ook de commissie om hier aandacht voor te behouden en waar mogelijk steeds te blijven onderzoeken of een gezamenlijke oplossing voor de partijen mogelijk is.

 Wat verwachten we van u?
 • een juridische opleiding met kennis van algemeen bestuursrechtelijke aangelegenheden, dan wel brede werkervaring binnen de (gemeentelijke) overheid;
 • kennis van en ervaring op minimaal één rechtsgebied, bij voorkeur Ruimtelijk Domein;
 • ervaring en affiniteit met het functioneren van het openbaar bestuur;
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden in woord en geschrift;
 • ervaring met het leiden van vergaderingen en/of hoorzittingen en het vermogen om bemiddelend op te treden; 
 • mediationvaardigheden worden op prijs gesteld;
 • juiste communicatieve vaardigheden die ervoor zorgen dat alle betrokken partijen zich gehoord voelen;
 • kritische blik, maar ook tactvolle en oplossingsgerichte instelling;
 • een onafhankelijke oordeelsvorming;
 • geen betrokkenheid bij de bestuursorganen van de gemeente Peel en Maas.

Dit bieden wij u
De kans bij te dragen aan de verbetering van het openbaar bestuur en een “kijkje in de keuken” van de gemeente Peel en Maas. U wordt als lid benoemd voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan eenmaal verlengd worden met vier jaar. De vergoeding voor voorzitter bedraagt per bijgewoonde vergadering/zitting € 246,61. Ook worden de reiskosten vergoed op basis van € 0,37 bruto per gereden kilometer, gerekend vanaf het woonadres. 

Solliciteren en dan…..
Solliciteren kan tot en met zondag 25 augustus 2024.
U krijgt op uiterlijk donderdag 29 augustus een e-mail of we u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 4 september tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Meer info
Kijk voor meer informatie over werken bij Peel en Maas op https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/werken-bij-de-gemeente/
Wilt u meer weten over de inhoud van deze vacature? Neem dan contact op met Karin Scholtes, secretaris commissie via karin.scholtes@peelenmaas.nl of  077-306 66 66.
Wilt u meer weten over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Rie-Anne Berben, Adviseur P&O via rie-anne.berben@peelenmaas.nl, 0654 26 16 04 (parttime/vakantie van 22 juli tm 9 augustus)

Wie zijn wij?
Wij zijn jong, ambitieus en vernieuwend. Zelfsturing is hier zo ongeveer uitgevonden en daar zijn we trots op. Onze inwoners en ondernemers denken zelf na over de toekomst van hun dorp en weten elkaar te vinden. Peel en Maas geeft ruimte en inwoners en ondernemers beleven die ruimte!

We koesteren de kleinschaligheid en de menselijke maat die past bij een plattelandsgemeente. Die sfeer van ambitie, vernieuwing maar ook nuchterheid vindt u terug in onze organisatie. Openheid, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn kenmerkend voor ons. Hiërarchie vinden we niet zo belangrijk. Het Huis van de Gemeente is een werkomgeving die dit letterlijk mogelijk maakt.

 

Contactpersonen

profielfoto
CONTACTSollicitatieprocedure
Rie-Anne BerbenAdviseur P&Orie-anne.berben@peelenmaas.nl
profielfoto
CONTACTVacatureinhoud
Karin ScholtesAmbtelijk secretaris commissiekarin.scholtes@peelenmaas.nl
Logo van Gemeente Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas

Beleef de ruimte in de gemeente Peel en Maas!

Lees meer

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!